neděle 15. října 2017

Tři prďolové

Vedlejší produkt letošního sympozia linorytu v Klenové jsou pak tyto menší kousky. Myš, Ninja a Kouzelný Had. Titul vzdáleně připomající název asijského velkofilmu.

Sideproduct of Linocut syposium in Klenová: Mouse, Ninja and Snake. 


Chlupáči

Výsledek sympozia Linorytu v Galerii Klenová, 2017. Toto je hlavní linoryt, velikosti 50x70cm, soutisk ze dvou barev (očividně). Zlá zvířátka mě jaksi nehodlají opustit... Evidentní traumatický pozůstatek z návštěvy bienále dětských ilustrací.

Result of the Linocut symposium in Gallery Klenová, 2017. This is the main linocut I printed there, size 50x70cm, two colors (obviously). These evil animals are not willing to leave me... It is a traumatic residue of my visit at bienale of illustration for children.