neděle 22. ledna 2017

Jede Král...


Ilustrace z nedaleké budoucnosti, v níž se lidstvo, neschopno vládnout si samo, zřekne demokratického zřízení ... A dobrvolně se uchýlí pod křídla staré dobré monarchie. Článek Darka Šmída najdete v Novém prostoru. 

An illustration of near future, where exhausted mankind repels democracy and turns itself under wings of good ol monarchy. The article can be found in the New Space magazine.


Žádné komentáře:

Okomentovat